El Doctor Xavier Ruyra i el seu equip han desenvolupat programes específics per realitzar cirurgia cardíaca sense transfusions de sang.

Per què es transfonen tants pacients?

De vegades, la transfusió és imprescindible perquè existeix una gran pèrdua de sang i de manera molt ràpida (politraumatismes, hemorràgies agudes…) o perquè certes malalties o tractaments (càncer, patologies de la sang…) afavoreixen l’anèmia crònica. En canvi, en molts casos, la transfusió té alternatives i la veritable causa de la transfusió és la mentalitat i el comportament del metge i del centre hospitalari.

És possible realitzar Cirurgia Cardíaca Sense Sang?

És possible però no és fàcil. En cirurgia cardíaca el sagnat intra i postoperatori és un problema seriós que condiciona que, entre un 25 i un 80% dels pacients, rebin transfusions. Tant és així, que el 15-20% de totes les transfusions dels hospitals d’un país es consumeixen en la cirurgia cardíaca. Per poder realitzar cirurgia cardíaca sense sang, és necessari un equip de professionals altament qualificat i expert, i un programa de Medicina i Cirurgia sense sang que compleixi 6 requisits imprescindibles:

  • 1. Tècnica quirúrgica efectiva, molt curosa i altament controlada.
  • 2. Una visió integral que abasti totes les patologies del pacient i respongui a les seves necessitats.
  • 3. Una assistència transversal del procés, que s’inicia quan el pacient és diagnosticat, que té lloc durant tot l’ingrés hospitalari i que té una continuïtat posterior amb controls periòdics.
  • 4. Multidisciplinari: integrant professionals d’especialitats diverses (cirurgians cardíacs, anestesistes, intensivistes, cardiòlegs, perfusionistes, infermeria, coordinació assistencial, etc.).
  • 5. Multimodal: aplicant una gran quantitat de mesures terapèutiques dirigides a evitar la necessitat de la transfusió en els períodes preoperatori, intraoperatori i postoperatori.
  • 6. Individualitzat. Cada pacient és diferent i per cada pacient s’haurà de dissenyar un protocol de cirurgia cardíaca sense sang a la seva mida.

Quins resultats té la Cirurgia Cardíaca Sense Sang?

La cirurgia cardíaca sense sang es pot realitzar de manera eficaç i segura, inclús en pacients d’alt risc i amb problemes complexos. En els darrers 7 anys, hem intervingut més de 200 pacients amb patologies cardíaques diverses que, per raons diferents no acceptaven les transfusions. Entre ells, 73 pacients Testimonis de Jehovà. El risc quirúrgic d’aquests pacients era alt (mortalitat esperada del 11.3%) i 45 d’ells eren pacients de molt alt risc (disseccions d’aorta, reintervencions múltiples, etc.). Només es va morir un pacient a causa d‘una complicació neurològica. Les complicacions postoperatòries van ser baixes, l’estada hospitalària total va ser de 8,2 dies i, naturalment, cap pacient va ser transfós.

Existeixen Centres a Espanya on es realitzi Cirurgia Cardíaca sense sang?

Tot i que a Espanya s’han intervingut del cor a molts pacients que no accepten transfusions, en els darrers anys, no és fàcil trobar centres o professionals que hagin desenvolupat programes específics per aquests pacients, i que realitzin aquest tipus d’operacions de manera habitual. Amb freqüència, la situació de respecte a la llibertat d’elecció del pacient a rebutjar transfusions i a la llibertat de consciència del professional en les seves actuacions mèdiques, fa molt difícil poder resoldre el problema. En aquests casos, el malat ha de ser derivat a algun centre on sí que li puguin oferir l’alternativa. A CM Quirón-Teknon de Barcelona existeix una Unitat de Medicina i Cirurgia sense sang coneguda internacionalment. En el nostre cas, fa ja molts anys que desenvolupem un programa de cirurgia cardíaca sense sang, amb un equip multidisciplinari de professionals molt qualificats, i en el marc de la Unitat de Medicina i Cirurgia sense sang. El nombre de pacients operats ha anat en augment i els resultats han estat molt satisfactoris.