Ja és possible reparar la vàlvula mitral dels pacients sense necessitat de ser substituïdes o reemplaçades per pròtesi artificials.

Existeixen 4 vàlvules cardíaques al cor i la seva funció és assegurar que el flux de la sang es realitzi en la direcció correcta i de manera adequada. Les vàlvules poden afectar-se perquè no són capaces d’obrir-se bé (estenosis) o bé perquè no poden tancar-se adequadament (insuficiència). En l’actualitat, en els països occidentals i amb l’envelliment progressiu de la població, les patologies més freqüents són l’estenosi de la vàlvula aòrtica que requereix substitució valvular i la insuficiència mitral d’origen degeneratiu, que afecta al 6,4% de les persones entre 65 i 74 anys i al 9,3% de les persones de més de 75 anys.

Per què s’han d’operar els pacients amb insuficiència mitral severa?

Quan la vàlvula mitral és incapaç de tancar-se adequadament, una gran part del volum de sang que expulsa el cor en cada batec es dirigeix cap endarrere, congestionant els pulmons i exercint una sobrecàrrega de volum sobre el mateix cor. Aquest cor, en l’intent d’adaptar-se, es va fent gran (dilatació) i va perdent força de contracció. El pacient es trobarà més cansat, amb dificultat per respirar i pot tenir complicacions com arítmies o embòlies. És molt important restablir el normal funcionament de la vàlvula abans que la repercussió sobre el cor sigui important.

És millor reparar la vàlvula que canviar-la per una pròtesi artificial?

Fins fa uns anys, a tots els pacients amb insuficiència greu de la vàlvula mitral que s’operaven, se’ls realitzava una substitució o recanvi de la vàlvula afectada amb una pròtesi artificial. Actualment, sabem que la millor opció no és la substitució sinó preservar i reparar la vàlvula del pacient.

Els avantatges són molt significatius:

• Preservem millor l’arquitectura del cor i per tant, la seva funció.
• Evitem en molts casos haver de prendre anticoagulants com el Sintrom® de per vida.
• Disminuïm el risc operatori i aconseguim una millor recuperació i més ràpida.
• Disminuïm les complicacions.
Els avantatges són tan importants que, en l’actualitat, es recomana la cirurgia precoç (inclús abans de tenir símptomes) de tots els pacients amb insuficiència mitral greu, sí que podem assegurar una reparació efectiva en més del 95% de casos i un risc quirúrgic < de l’1%.

Poden reparar-se totes les vàlvules amb insuficiència?

La vàlvula mitral és una estructura molt complexa, amb molts elements anatòmics que han d’interaccionar entre si de manera coordinada per aconseguir un tancament perfecte de la vàlvula. Hem d’estudiar l’anell mitral, els dos vels (anterior i posterior), les múltiples cordes tendinoses, els músculs papil·lars i la paret del mateix ventricle esquerre. En la malaltia degenerativa de la vàlvula, que és la més freqüent, trobem sempre un excés en la mobilitat de les valves durant la contracció cardíaca (prolapse) i una dilatació de l’anell mitral. L’afectació del teixit pot ser lleugera (deficiència fibroelàstica) o que afecti moltes parts de la vàlvula (Malaltia de Barlow). El nostre objectiu fonamental serà restaurar la capacitat de tancament d’aquesta vàlvula mitral (coaptació) en normalitzar la mobilitat dels vels i remodelar la forma de l’anell mitral.

És fonamental avaluar de forma completa i individual a cada pacient amb malaltia mitral per tenir una idea exacta dels motius pels quals falla aquella vàlvula. En l’actualitat, els estudis d’ecocardiografia ens aporten tota la informació necessària i són capaços de predir la reparabilitat de la vàlvula.

La reparació valvular mitral l’han de realitzar cirurgians amb l’entrenament, experiència i habilitat suficient per reparar alteracions complexes de la vàlvula mitral i que realitzin aquesta operació de forma habitual (més de 50 reparacions mitrals a l’any). Avui, podem reparar amb garantia, gairebé el 100% de les insuficiències mitrals amb molt bons resultats a curt, mig i llarg termini, i amb un risc molt baix. És necessari un equip expert i amb bons resultats.

Com es reparen les vàlvules mitrals amb insuficiència?

Cada pacient és diferent i hem d’individualitzar la cirurgia en funció de la causa, les troballes anatòmiques i el tipus de disfunció que han originat la insuficiència de la vàlvula. Existeixen una gran quantitat de tècniques quirúrgiques que permeten resoldre el problema; podem retallar l’excés de teixit, reconstruir l’anatomia dels vels, substituir les cordes perllongades o trencades per cordes artificials de goretex, reposicionar els elements de l’aparell mitral, etc. A més a més, sempre realitzarem una anuloplastia amb un anell protèsic que remodela i estabilitza la nostra reparació. Per altra banda, molts d’aquests casos poden operar-se amb tècniques de mini incisions (6-10 cm) que permeten una menor agressió per al pacient i faciliten una ràpida recuperació funcional.

Els nostres resultats en Cirurgia reparadora mitral

La nostra experiència en cirurgia reparadora de la vàlvula mitral prové dels darrers 15 anys, amb un augment progressiu del nombre de pacients intervinguts i excel·lents resultats. En els darrers 300 pacients referits per a aquest tipus de cirurgia, la tassa de reparació va ser del 97,5% i la mortalitat hospitalària inferior a l'1%. En el seguiment a llarg termini, molt pocs pacients han necessitat una re-intervenció sobre la vàlvula mitral.