27/11/2014::La Vanguardia (The doctors)
Les vàlvules sense sutura són la millor solució per a pacients d’edat avançada
amb problemes a la vàlvula aòrtica
la-vanguardia-perceval-ruyra.pdf